Start Elend und Kampf Blechhütten, Wien, um 1930 © Scottish National Portrait Gallery

Blechhütten, Wien, um 1930 © Scottish National Portrait Gallery

Obstverkäufer, Wien, um 1930 © Scottish National Portrait Gallery

NEUESTE BEITRÄGE